สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การประมวลผลที่ละเอียดอ่อนความดันก๊าซไฟหม้อไอน้ำผู้จัดจำหน่ายหม้อไอน้ำ