สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การใช้ประโยชน์จากการจำลองแร่เหล็ก