สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขุดแอมป์เอิร์ธอุปกรณ์เคลื่อนที่