สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีลูกใช้สำหรับขุดทองอย่างไร