สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั้นที่สองญี่ปุ่นในแอฟริกาใต้