สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตันต่อชั่วโมงกำลังการผลิตอินเดีย