สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดและเครื่องกำจัดขยะสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์