สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การกู้คืนแรงโน้มถ่วงของโรงแยกของพืช