สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เรย์มอนด์ขายที่ดีที่สุดสำหรับรวดเร็วในเครื่องจักรการทำเหมือง