สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ให้บริการเครื่องบดแร่ทองคำในประเทศอินโดนีเซีย