สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อะไรเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของเกียร์มิลล์