สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไอโซโทปของเครื่องกำจัดขยะและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้แล้ว