สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เป็นฟังก์ชั่นการใช้งานของปั๊มตะกอนในเรือ