สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วัสดุลานคอยล์สปริงหน้าจอสั่น