สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แคลเซียมคาร์บอเนตต้นทุนพืชในไนจีเรีย