สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หัวรถจักรก๊าซธรรมชาติไอน้ำความดันบรรยากาศผู้จัดจำหน่ายหม้อไอน้ำ