สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อาคารและอุปกรณ์ก่อสร้างถนน