สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ยูกันดาโรงงานมือถือขนาดเล็กที่มีหลายเครื่อง