สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อกำหนดด้านคุณภาพอุปกรณ์บดหิน