สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สมองฝ่อด้วยเครื่องบดหินไนโรบีทำเหมืองหิน