สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แคนาดาให้เช่าเครื่องบดคอนกรีต