สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตการไหลเวียนของการควบคุมอุณหภูมิที่ดี