สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ครอลเลอร์ชนิดบดมือถือตันต่อชั่วโมงคุณภาพสูง