สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตันต่อแฉะโรงสีค้อนสำหรับทุกวัน