สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลัอวิดีโอประเภทเครื่องบดใหม่ล่าสุด