สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้คัดแยกเศษซากโลหะเพื่อขายการขุดหิน