สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนการติดตั้งโรงโม่หิน