สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โม่กองหน้าและโรงงานปาร์กเกอร์