สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภาพถ่ายของเหมืองแร่ในเหมืองแร่