สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองแคลไซต์ในประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์