สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตันไม้ถ่านหินผู้ผลิตหม้อไอน้ำแทนซาเนีย