สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หลักการและการใช้งานของเครื่องบดหินขากรรไกร