สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายการเครื่องบดหินแกรนิตในบังกาลอร์