สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประหยัดอุปกรณ์การทำเหมืองแร่ราคาบดกรามในสาธารณรัฐเอธิโอเปีย