สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โกลกาตาเรย์มอนด์มิลล์หน่วยบดชิ้นส่วนอะไหล่