สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แอนิเมชั่นกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์