สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซิลิกาทรายสูงบดพืชบดค่าใช้จ่ายโครงการ