สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวเก็บประจุแทนทาลัมข้อเสีย