สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนภาพที่ถูกบล็อกอย่างดีจากโรงสีเจาะ