สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการและอุปกรณ์ในการก่อสร้างท่าเรือสำหรับช่องเจาะกำแพงเขื่อน