สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ดินขาวที่ถูกเผาถูกฟอกด้วยผงประกันภัยหรือไม่