สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีลูกชิ้นที่ใช้ในการทำเหมืองพื้นที่