สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดคอนกรีตเพื่อขายในดาโกต้าใต้