สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มะนาวหินหน้าจอการปรับขนาดในการบด