สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คุ้มค่าทางเคมีของโรงงานรวม