สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความต้องการอุปกรณ์ขุดในการพยากรณ์ประเทศจีน