สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดอัดเป็นผลกระทบที่ยั่งยืน