สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้รับเหมาการประมวลผลแร่ฉัน