สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หลักการทำงานของอุปกรณ์ทรายที่สมบูรณ์