สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทองคำให้เช่าในควีนส์แลนด์